PRO-BUD BudownictwoReferencje


HORTEX HOLDING S.A.

Przebudowa drogi na terenie zakładowej oczyszczalni oraz przebudowa placu przy budynku pomocniczym.P.P.H. SAWOX

Budowa żelbetowej tacy paliwowej o pow. 2400 m² wraz z fundamentem pod zbiornik o poj. 250 m³.


DYCKERHOFF POLSKA

Przebudowa budynku biurowo-socjalnego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym oraz instalacyjnym.


BIMC

Wykonastwo stanu zero hali handlowej oraz stanu surowego budynku biurowo-socjalnego o łącznej pow. 1340 m².


BIMC

Wykonastwo stanu zero hali handlowej oraz stanu surowego budynku biurowo-socjalnego o łącznej pow. 1340 m².KERRY POLSKA Sp. z o.o.

Wykonastwo sieci sanitarnej, wodociągowej, deszczowej przy budowie hali magazynowo-produkcyjnej.


KERRY POLSKA Sp. z o.o.

Budowa dróg z kostki brukowej, mas bitumicznych oraz placów i parkingów na terenie Zakładu Kerry Polska.


KERRY POLSKA Sp. z o.o.

Przebudowa budynku biurowego, prace budowlane i instalacyjnych oraz komleksowe wykończenie wnętrz.


WISKOL Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku hali przemysłowej.


KERRY POLSKA Sp. z o.o.

Przebudowa budynku biurowego, prace budowlane i instalacyjnych oraz komleksowe wykończenie wnętrz.


WISKOL Sp. z o.o.

Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku hali przemysłowej.


KERRY POLSKA Sp. z o.o.

Wykonastwo stanu zero hali magazynowo-produkcyjnej o pow. 5000 m² wraz z betonowymi warstwami podposadzkowymi.


TAWOL Sp. J.

Budowa hali produkcyjnej oraz budynku biurowo-socjalnego z funkcją mieszkalną oraz komleksowe wykończenie wnętrz.