Oferta

Kompleksowe usługi budowlane

PRO-BUD Budownictwo Sp. z.o.o. Sp.K. jest nowoczesną i elastyczną firmą, dokładającą wszelkich starań aby sprostać wymaganiom swoich klientów. Oferujemy kompleksowe usługi budowlane skierowane głównie do Klientów Instytucjonalnych, a spektrum naszej działalności są:
Prace ziemne i fundamentowe
 • wykopy, plantowanie, niwelacja terenu,
 • prace fundamentowe w tym skomplikowane konstrukcje żelbetowe, wielkogabarytowe fundamenty dla sektora przemysłowego (pod maszyny, urządzenia, silosy, zbiorniki itp.)
Wznoszenie budynków
 • budownictwo przemysłowe w tym wielkopowierzchniowe t.j. hale magazynowe, handlowe, produkcyjne, budynki usługowe, budynki użyteczności publicznej, budownictwo jedno i wielorodzinne
Sieci zewnętrzne
 • wykonawstwo sieci wodociągowych, kanalizacji, sanitarnej i deszczowej,
 • doradzwo oraz wykonanie odwodnień terenu i drenaży
Prace remontowo-wykończeniowe
 • wykonujemy komplekoswe remonty pomieszczeń wraz z instalacjami wod.-kan., wentylacyjnymi oraz centralnego ogrzewania
Budownictwo drogowe
 • budownictwo drogowe - specjalizujemy się w drogach betonowych i brukowych

Zapewniamy

W ramach wykonywanych usług zapewniamy:

 • wstępne doradztwo koncepcyjne przed przystąpieniem do realizacji prac,

 • organizację placu budowy wraz z zapewnieniem dozoru,

 • profesjonalne wykonawstwo inwestycji zgodnie z zasadami oraz przepisami prawa budowlanego,

 • sprawną koordynację prac dzięki doświadczonej kadrze kierowniczej,

 • inwentaryzację geodezyjną (wstępną, powykonawczą),

 • powykonawcze zagospodarowanie terenu, organizacja zieleni, tablic informacyjnych itd.